Ordin prohibitie 2024

Ordin prohibitie 2024

In anul 2024 prohibitia generala pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial este de 60 de zile, in perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.

  • Perioada de prohibitie la stiuca este în perioada 1 februarie – 20 martie dar si in perioada de prohibitie generala, adica 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.
  • Perioada de prohibitie la Salau si biban, este stabilita intre 20 martie – 07 iunie inclusiv;
  • Perioada de prohibitie la pastravul indigen, pastravul fantanel si pastravul curcubeu este în perioada 1 ianuarie-31 martie inclusiv si in perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2024;
  • Perioada de prohibitie la lipan este stabilita pe tot timpul anului;

Art. 3. — (1) Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:
a) 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albiaminoră a cursurilor de apă;

https://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-42.pdf